ЕНЕРГЕО предлага широка гама енергийни и инженерни решения в областта на енергийния мениджмънт и автоматизацията в промишлени и енергийни предприятия. Екипът на дружеството е квалифициран да извършва проектни и управленски консултантски услуги, разработка и внедряване на системи за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.