Нашата основна цел е да познаваме, разбираме и обслужваме нуждите на всеки клиент, като осъзнаваме и с желание изпълняваме ролята си на „търговецът на потребителя“.

Заедно с нашите клиенти изграждаме открити, коректни и дълготрайни партньорски отношения, като за тази цел избираме внимателно партньори, които да споделят сходни на нашите ценности.
Нашите предимства

  Като компания, оперираща на свободния пазар предлагаме на нашите клиенти възможност да намалят значително разходите си за електрическа енергия, като им предлагаме цена, по-ниска от тази на регулирания пазар.
     
  Ние поемаме изцяло прогнозирането и разходите за регистрираните небаланси, а Вие плащате единствено за потребеното количество електрическа енергия по договорената цена.
     
  Безплатно администрираме цялата процедура по регистриране на клиентите ни на свободния пазар на електроенергия.
     
  Плащате една месечна фактура за реално потребеното количество електрическа енергия – без междинни фактури на база прогнозно потребление и без изравнителни фактури след това.
     
  Без авансови плащания, такси и други финансови утежнения.
     
  Издаваме, при желание на клиента, единна фактура, включваща както разходите за електрическа енергия, така и разходите за мрежови услуги – цените за „достъп“ и „пренос“.
     
  Предлагаме необвързващ договор със срок на прекратяване от един месец.
     
  За Вас се грижи търговец, който Ви обслужва персонално.
     
  Предлагаме безплатен анализ и консултация относно консумацията на електрическа енергия с цел оптимизация на разходите за електропотребление.
     
  Освен продажба на електрическа енергия на конкурентни цени предлагаме решения в сферата на енергийно потребление, енергиен мениджмънт и инженерни услуги.

 

 

 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.