ЕНЕРГЕО ЕООД присъства на пазара от 2004 г. като развива дейността си в ключови за българската индустрия сфери. Дружеството се специализира в електроенергийните пазари, инженерните решения и опазването на околната среда.

Нашият екип е съставен от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит, което гарантира качеството на услугите, които предлагаме. Залагаме на дълготрайни партньорски отношения чрез прилагане на клиентски ориентиран подход и професионална експертиза от високо качество.

ЕНЕРГЕО развива дейността си в следните основни направления:

От 2012 г. ЕНЕРГЕО е лицензиран търговец на пазара на електроенергия в България и притежава правомощия за упражняване на дейността „Координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“.

Дружеството е сертифицирано по стандарт за качество ISO 9001:2015.

След успешно преминато обучение по стандарт ISO 50001:2011 – Системи за енергиен мениджмънт, специалисти от ЕНЕРГЕО са сертифицирани вътрешни одитори и консултанти при внедряване на Системи за управление на енергията.

ЕНЕРГЕО е член на Асоциацията на търговците на електрическа енергия в България (АТЕБ), на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), Научно – технически съюз на енергетиците в България (НТСЕБ), Германо – Българска индустриално – търговска камара (ГБИТК), на Българската асоциация по водите (БАВ) и на Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК).

ВИЗИЯ

В синхрон с нарастващите нужди на бизнеса и
променящата се икономическа среда,
осигурявайки съответствие с приложимите
законови и клиентски изисквания, ние се
стремим да предлагаме устойчиви решения за енергийни потребители.

МИСИЯ

Честното, открито и устойчиво поведение към
нашите клиенти ни утвърждава като ключов
партньор на бизнеса в сферата на
енергийната търговия и инженеринговите
решения.

ЦЕЛИ

Да изграждаме и поддържаме високи
стандарти в бизнеса.
Да предлагаме професионално и прецизно нашите услуги.
Да се развиваме устойчиво.

В основата на постигането на нашите цели стои персоналът, който е движещата сила за развитието на дейността на нашето дружество. Ето защо залагаме на професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на нашите служители, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

За непрекъснато и все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти и стремейки се да бъдем водещи в областта, ние се ръководим от следните принципи:

 

› Насоченост към клиента
› Лидерство и корпоративна социална отговорност
› Процесен и системен подход
› Взаимно-изгодни отношения с доставчици
› Мотивация на хората
› Фактологичен подход при взимане на решения
› Непрекъснато подобряване

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.