Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

Към момента на свободния пазар могат да излязат потребители, присъединени на високо и средно напрежение, както и такива на ниско напрежение, но с над 100 кВт инсталирана мощност, и да купуват електроенергия на свободно договорени цени. От началото на април 2016 г. са въведени т.нар. „стандартизирани товарови графици”, с помощта на които стопанските и битови потребители, с инсталирана мощност под 100 кВт, могат да избират своя доставчик на електрическа енергия.

Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Клиентите имат възможност сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

Задължени ли сте да се регистрирате на свободния пазар?

Не, не сте задължени.

От 1 август 2013 г. всички потребители на „средно напрежение“ могат да излязат на свободния пазар. До излизането им заплащат потребената от тях електрическа енергия по цени на Доставчик от последна инстанция (ДПИ), които са значително по-високи от свободно договорената цена.

Стопанските потребители на „ниско напрежение“ все още могат да купуват електрическа енергия на регулирани цени, които са по-високи от тези, които могат да договорят на свободния пазар. Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване.

Има ли рискове от излизането на свободен пазар?

Не, няма риск. Либерализацията на пазара на електроенергия е необратим процес, който следва директивите на ЕС и в България, като страна членка, предстои да бъде извършен до край.

Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, ЕВН Електроразпределение ЕАД, Енерго-Про Мрежи АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора – един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури:- от търговеца, към който плаща активната електрическа енергия, акциз и цена „задължения към обществото”;- от електроразпределителното предприятие, към което плаща цени за пренос и достъп.

При желание на клиента, ЕНЕРГЕО издава единна фактура, включваща както разходите за електрическа енергия, така и разходите за мрежови услуги – за „достъп“ и „пренос“.

Как да се регистрирате на свободния пазар?

ЕНЕРГЕО извършва регистрацията на свободния пазар безплатно за своите клиенти.

За целта е необходимо те да издадат нотариално заверено пълномощно, по образец. В зависимост от изискванията на съответното ЕРП е възможно да бъдат изискани и допълнителни документи. Към момента, регистрацията на свободен пазар отнема около 1,5 – 2 месеца. На свободен пазар не могат да бъдат регистрирани клиенти с текущи задължения към настоящия си доставчик. Същото се отнася за последваща смяна на доставчик.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.