ЕНЕРГЕО предлага ефективни и достъпни решения в областта на опазването на околната среда и водите чрез спазване на принципите и поведението за устойчиво развитие на бизнеса, съобразени със специфичните изисквания на всеки отделен клиент.

ЕНЕРГЕО предлага широка гама енергийни и инженерни решения в областта на енергийния мениджмънт и автоматизацията в промишлени и енергийни предприятия. Екипът на дружеството е квалифициран да извършва проектни и управленски консултантски услуги, разработка и внедряване на системи за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.

ЕНЕРГЕО е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група за територията на Република България.

ЕНЕРГЕО предлага на своите клиенти и партньори инженерни и енергийни решения и услуги, изцяло съобразени с нуждите и потребностите на всеки клиент. 

В основата на постигането на нашите цели стои персоналът, който е движещата сила за развитието на дейността на нашето дружество. Ето защо залагаме на професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на нашите служители, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

За непрекъснато и все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти и стремейки се да бъдем водещи в областта, ние се ръководим от следните принципи:

 

› Насоченост към клиента
› Лидерство и корпоративна социална отговорност
› Процесен и системен подход
› Взаимно-изгодни отношения с доставчици
› Мотивация на хората
› Фактологичен подход при взимане на решения
› Непрекъснато подобряване

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.