С внедряването и функционирането на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 ръководството на ЕНЕРГЕО се ангажира да я поддържа ефективно и на високо ниво на управление, като планирано и периодично я оценява, актуализира и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване.

Политика по Управление на качеството

 

В основата на постигането на нашите цели стои персоналът, който е движещата сила за развитието на дейността на нашето дружество. Ето защо залагаме на професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на нашите служители, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

За непрекъснато и все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти и стремейки се да бъдем водещи в областта, ние се ръководим от следните принципи:

 

› Насоченост към клиента
› Лидерство и корпоративна социална отговорност
› Процесен и системен подход
› Взаимно-изгодни отношения с доставчици
› Мотивация на хората
› Фактологичен подход при взимане на решения
› Непрекъснато подобряване

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.