ЕНЕРГЕО е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група за територията на Република България.

ЕНЕРГЕО предлага на своите клиенти и партньори инженерни и енергийни решения и услуги, изцяло съобразени с нуждите и потребностите на всеки клиент. 

Като част от групата ГЕОТЕХМИН, дружеството развива своята стратегия и политика за устойчиво развитие и утвърждаване на електроенергийния пазар в страната, изцяло съобразена със законовите и регулаторни изисквания на либерализирания пазар на електрическа енергия в Република България.

С Решение № Л – 382/02.04.2012г., взето от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на дружеството е издадена Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години. Лицензията е получена на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.

С Решение № ИЛ – 382/03.09.2012г. дружеството има правото да упражнява и дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

С Решение № И2Л – 382/20.04.2016г. дружеството има правото да упражнява и дейността „координатор на комбинирана балансираща група“.

Приоритет на ЕНЕРГЕО е изграждането на открити, коректни и дълготрайни партньорски отношения. За тази цел внимателно избира партньори, които да споделят сходни ценности.

Клиенти на ЕНЕРГЕО са ключови дружества от добивната промишленост и инфраструктурното строителство, като голяма част от тях са водещи фирми в отраслите си. Успешно си партнира с едни от най-големите компании за търговия с електрическа енергия на българския пазар. Сътрудничи с партньори в сферата на енергийния мениджмънт и консултантския бизнес.

За повече информация можете да изтеглите нашата презентация.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.