Николай Минков е Управител на „ЕНЕРГЕО” ЕООД

Образование

Магистър-електроинженер по специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт, Москва, Русия. Специализирал е автоматизация и управление в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в университети и компании в България и Русия, Гърция и Кипър, Великобритания, Ирландия и Япония.

Професионален опит

Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, Факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и други.
По-късно ръководи отдел „Концесии“ в Министерски съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България, Хайделберг (днес Титан) Златна Панега Цимент, Юнион Миниер (днес Аурубис България), ЕОН България и други.
През 2002 г. се присъединява към ръководството на “Елаците Мед” АД. Член е на Управителния съвет на медодобивната компания. Един от инициаторите е за развитие на Индустриален клъстер Средногорие (www.srednogorie.eu). При неговото учредяване през 2005 – 2006 г. и отново от 2011 г. е изпълнителен директор на сдружението.
От създаването й през 2004 г. управлява и представлява Енергео ЕООД, част от групата Геотехмин ООД (
www.geotechmin.com).

 

 

 

В основата на постигането на нашите цели стои персоналът, който е движещата сила за развитието на дейността на нашето дружество. Ето защо залагаме на професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на нашите служители, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

За непрекъснато и все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти и стремейки се да бъдем водещи в областта, ние се ръководим от следните принципи:

 

› Насоченост към клиента
› Лидерство и корпоративна социална отговорност
› Процесен и системен подход
› Взаимно-изгодни отношения с доставчици
› Мотивация на хората
› Фактологичен подход при взимане на решения
› Непрекъснато подобряване

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.