Константин Делисивков е Управител на „ЕНЕРГЕО” ЕООД

Образование

Константин Делисивков е магистър по мениджмънт в нефто-газовата промишленост от МГИМО, Москва, Русия, и Северния университет в Будо, Норвегия, както и по право на ЕС от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и университета в Нанси, Франция. Лауреат е на 10-ата годишна награда за икономист на Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" с модел за пазарна интеграция на ВЕИ в либерализирания електроенергиен пазар. Има редица специализации по електроенергетика, стратегическо управление и проектно финансиране в инфраструктурата и комуналните услуги. Сертифициран трейдър е на електроенергия и природен газ на организиран борсов пазар.
Владее немски, английски и руски език.

Професионален опит

Има дългогодишен опит в регулаторния мениджмънт и управление. Работил е за най-големите индустриални компании в България при стратегиране на участието им на пазарите на електроенергия и природен газ, както и при управление на пазарни рискове. Повече от 9 години е ангажиран с асоциирания интерес на индустриалните енергийни консуматори в България. Като последователно заема длъжностите на изпълнителен секретар, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В периода 2012-2019г. представлява българските индустриални енергийни консуматори в комитетите „Електроенергетика“, „Природен газ“ и „Климат“ към Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори в Брюксел.
В периода 2015 – 2017г. е съпредседател на Комитет „Енергетика“ на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Бил е заместник-министър на енергетиката на Република България, председател на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД и председател на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД.

 

Г-н Делисивков управлява и представлява Енергео ЕООД - лицензиран търговец на енергия, член на Група ГЕОТЕХМИН.

 

 

 

В основата на постигането на нашите цели стои персоналът, който е движещата сила за развитието на дейността на нашето дружество. Ето защо залагаме на професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на нашите служители, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

За непрекъснато и все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на нашите клиенти и стремейки се да бъдем водещи в областта, ние се ръководим от следните принципи:

 

› Насоченост към клиента
› Лидерство и корпоративна социална отговорност
› Процесен и системен подход
› Взаимно-изгодни отношения с доставчици
› Мотивация на хората
› Фактологичен подход при взимане на решения
› Непрекъснато подобряване

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.