• Доклад за Оценка за въздействие върху околната среда (ДОВОС) и Екологична оценка (ДЕО) на инвестиционни предложения;
  • Изготвяне на заявления за Комплексни разрешителни (КР);
  • Програми за управление на отпадъци;
  • Документация за разрешително за водоползване и заустване;
  • Изготвяне на планове за управление на отпадъците и заявления за издаване на разрешителни съгласно Закона за управление на отпадъците;
  • Заявления за издаване на разрешителни за водоползване в съответствие със Закон за водите;
  • Програми за управление качеството на атмосферния въздух.

 

Изпратете запитване за оферта

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.