ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Основната дейност на ЕНЕРГЕО е продажба на електрическа енергия на крайни клиенти, като:

 • Сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени с производители и търговци
 • Извършва продажба на електрическа енергия на крайни клиенти на основата на равнопоставени условия и индивидуално съгласувани с всеки отделен клиент договори
 • Издава, при желание на клиента, единна фактура, включваща както разходите за електрическа енергия, така и разходите за мрежови услуги – цените за „достъп“ и „пренос“.

ЕНЕРГЕО предлага на своите клиенти разнообразни енергийни профили:

 • Базова енергия
 • Нощна енергия
 • Товар с отклонение
 • Пикова енергия
 • Комбинирани профили

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

ЕНЕРГЕО предлага изготвяне на подробен анализ на енергийното потребление на всеки бъдещ или настоящ клиент, като изготвя оценка на ползата му от участието на свободния пазар и предлага решения, според индивидуалните нужди на клиента.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

По желание на клиента можем да изготвим и оформим всички необходими документи, както и да проведем от негово име цялата административна процедура по регистрацията му на свободния пазар.

 

ПРОГНОЗИРАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ

ЕНЕРГЕО извършва прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поема финансовия риск за реализираните небаланси. Клиентът заплаща реално консумираната от него електрическа енергия, като всички други разходи, свързани с дейността по балансиране и компенсиране на недостига и излишъка са за сметка на ЕНЕРГЕО.

 

АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОВИ ГРАФИЦИ

ЕНЕРГЕО извършва за своите клиенти администриране и управление на товарови графици, както и всякакви административни процедури, свързани с търговията на електроенергия.

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЕНЕРГЕО предлага широк набор от продукти и услуги с добавена стойност в сферата на управлението на енергийното потребление, като:

 • Консултиране по въвеждане на система за енергиен мениджмънт и подготовка за сертифициране по ISO 50001
 • Вътрешен одит на системи за енергиен мениджмънт съобразно изискванията на ISO 50001:2011
 • Термографски обследвания на промишлени системи и съоръжения
 • Енергиен одит
 • Контрол и оценка на електро-параметри

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.